Вторник 23, Юли 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
15.05.2015г. Вид на процедурата:
Договаряне без обявление по ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01860-2015-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление
Свързана преписка
15.05.2015г.