Събота 13, Април 2024г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
15.05.2015г. Вид на процедурата:
Договаряне без обявление по ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01860-2015-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление
Свързана преписка
15.05.2015г.
23.10.2014г. Вид на процедурата:
ЗОП чрез събиране на оферти с публикуване на покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9035057
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвителната група от датата на сключване на договор до 31.05.2015г., брой деца 160, брой учебни дни 125, прогнозен брой закуски 20 000, за нуждите на ОУ „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково.
Свързана преписка
23.10.2014г.
19.09.2014г. Вид на процедурата:
ЗОП чрез събиране на оферти с публикуване на покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9033833
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Приготвяне и доставка на обяд за периода от 01.10.2014г. до 31.05.2015г. за 150 ученика, брой учебни дни 142, прогнозен брой обяди 21 300, за нуждите на ОУ „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково
Свързана преписка
19.09.2014г.