Събота 13, Април 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 15.05.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 01860-2015-0001
Описание на поръчката: Доставка на дизелово гориво за отопление
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП