Понеделник 30, Януари 2023г.

Родителска среща - покана

На 02.11.2016г. от 17.30 часа по класни стаи в ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково ще се проведе среща с родителите по класове за избор на представители на родителите, които ще вземат участие в събранието на родителите, на което ще бъдат избрани членове на Обществения съвет на училището.

Дневен ред на срещите:

1.Запознаване с нормативните документи, отнасящи се до дейността на Обществения съвет - Извадка от ЗПУО в сила от 01.08.2016г. /ДВ бр.79 от 13.10.2015г./ и с Правилник за устройството и дейността на Обществените съвети.

2.Излъчване на двама представители на родителите за участие в събранието на родителите, на което ще бъдат избрани членовете на Обществения съвет при училището.

Сподели: