Неделя 03, Март 2024г.

ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП

Училището спечели проект за учебната 2022/2023 година по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул 5: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2022 г.

По ДЕЙНОСТ ІІ: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата пред централния вход на училището бе изградена ВЪНШНА ПЛОЩАДКА по БДП 6м на 11 м

Закупена е ВЪТРЕШНА (подвижна) площадка по БДП в училището с размери: 5 м х 4,50 м, и оборудване за обзавеждане на външната и вътрешната площадки в т. ч:

  • мобилен светофар;
  • стоп палка;
  • 12 светлоотразителни жилетки;
  • комплект от 10 броя пътни знаци;
  • 2 броя симулационни очила;
  • 2 табла за обучение по БДП;
  • 8 конуса;
  • 1 велосипед;
  • 1 каска за велосипедист;
  • 1 робот BOTLEY.

Ploshtadka po BDP

Сподели: