Неделя 03, Март 2024г.

Ритуализация на училищния живот 

Ритуализация

Система за ритуализация на училищния живот

Основно училище „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ.Хасково e демократично европейско училище с традиции и бъдеще.

I.Училищни символи

1.Училищно знаме

2.Училищна балада — песента “Хубава си, моя горо” по текст на Любен Каравелов

3.Емблема

4.Част от униформа – значка, лентичка, бяла блуза и син или черен панталон или пола

5.Бюст-паметник на Любен Каравелов в двора на училището

6.Кът, посветен на Любен Каравелов във фоайето на главен вход на училището

II.Ритуали и традиции

1.Всички училищни тържества започват с химна на РБ и химна на Европейския съюз.

2.Тържествено посрещане и изпращане на училищното знаме.

3.Традиционни празници

- 15 септември

- 1 ноември – Ден на народните будители

- Патронен празник, отбелязван на 07 ноември

-3 март

- 9 май

- 24 май

- Екологичен празник

- Спортен празник

- Празник на талантите – 30 март

4.Ученическо самоуправление  - ученически съвети по класве, ученически съвет на училището

- Ден на ученика – 9 май

III.Система за награждаване на учители

1.Почетен знак на училището

2.Грамоти

IV.Система за награждаване на ученици

- преходна купа на Любен Каравелов

- грамоти

- награди

Сподели: