Сряда 17, Август 2022г.

През учебната 2014/2015 учебна година в училището учат около 300 ученика от Подготвителна група до VIII клас. От тях  в групите за целодневна организация на обучение са включени 243 ученика, разпределени в 10 групи  I- IV клас  5 групи  134 ученика и  V - VIII клас  5 групи  109 ученика. Училището разполага със Стая за занимания по интереси, Библиотека с 12 000 тома и добре оборудван физкултурен салон за отдих и спорт. Храненето се осъществява на кетъринг. В полуинтернатните групи работят с желание и ентусиазъм възпитателите Христинка Колева, Венцислав Филипов, Бинка Митрева, Николина Филипова, Даниела Паскалева, Лозка Димитрова, Здравка Петрова, Зекие Мурад, Йорданка Димитрова и Валерия Делчева.

Сподели: