Петък 09, Декември 2022г.

Виолета Христова Николова - Главен счетоводител

Добринка Генева Георгиева - ЗАТС

Милко Господинов Русев - Огняр


Петко Димитров Петков - Работник поддръжка


Христо Димитров Христов - Шофьор


Янка Ванчева Демирева - Чистач/Хигиенист


Златка Недялкова Ванчева - Чистач/Хигиенист


Василка Миланова Танева - Чистач/Хигиенист

 

Магдалена Вълчева - Чистач/Хигиенист

Сподели: