Четвъртък 30, Ноември 2023г.

Виолета Христова Николова - Главен счетоводител

Добринка Генева Георгиева - ЗАС

Петко Димитров Петков - Работник поддръжка

Христо Димитров Христов - Шофьор


Гергана Димитрова Вълчева - Чистач/Хигиенист


Златка Недялкова Ванчева - Чистач/Хигиенист 

 

Сподели: