Събота 23, Септември 2023г.

УЧЕБНА 2016 / 2017 ГОДИНА

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ОУ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ С. УЗУНДЖОВО, ОБЩ. ХАСКОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 Г.

 1. Валя Йорданова Димитрова – директор
 2. Пенка Гочева Янева – старши учител, детски учител
 3. Христинка Манолова Колева - старши учител, начален учител
 4. Антоанета Раденкова Големджиева - старши учител, начален учител
 5. Милена Милчева Митева - старши учител, начален учител
 6. Даниела Видева Тенева - старши учител, начален учител
 7. Калина Петкова Гайдажиева - старши учител, начален учител
 8. Мариана Йорданова Щерева - старши учител, начален учител
 9. Ваня Василева Узунова - старши учител, начален учител
 10. Кичка Петкова Иванова - старши учител, начален учител
 11. Тоска Георгиева Бойчева - старши учител, БЕЛ, Английски език
 12. Красимира Делева Маринова - старши учител, БЕЛ, Изобразително изкуство
 13. Мария Георгиева Стоянова - старши учител, Математика, Физика, ИТ, Технологии
 14. Дамян Иванов Иванов - старши учител, Биология, Химия, Човекът и природата, ФВС
 15. Росица Кирилова Христова – учител, Английски език, БЕЛ
 16. Александър Иванов Некезов - старши учител, ФВС
 17. Саша Любомирова Петрова - старши учител, Математика, Физика
 18. Наталия Дамянова Разложко - старши учител, Музика, Английски език
 19. Светлана Александрова Иванова – главен учител, История, География, Технологии
 20. Бинка Личева Митрева – старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ в начален етап
 21. Венцислав Димитров Филипов - старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ в начален етап
 22. Николина Димитрова Филипова - старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ в начален етап
 23. Даниела Паскалева Иванова – старши учител в ЦДО /ПИГ/ в начален етап
 24. Милена Георгиева Станчева - старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ в начален етап
 25. Лозка Иванова Димитрова - старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ в прогимназиален етап
 26. Марин Кръстев Кирев – учител в група за ЦДО /ПИГ/ в прогимназиален етап
 27. Валерия Пеева Делчева - старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ в прогимнациален етап
 28. Здравка Милкова Петрова - старши учител в група за ЦДО /ПИГ/ н прогимназиален етап

 

 

 

Сподели: