Събота 13, Април 2024г.

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ОУ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ С. УЗУНДЖОВО, ОБЩ. ХАСКОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 / 2024 Г.

 1. Валя Йорданова Димитрова – директор
 2. Тоска Георгиева Бойчева - заместник-директор по учебната дейност
 3. Светлана Александрова Иванова - Главен учител, История и цивилизации, География и икономика, Технологии
 4. Милена Георгиева Станчева – Старши учител на подготвителна група
 5. Милена Милчева Митева - Старши учител в начален етап
 6. Николина Димитрова Филипова - Старши учител в начален етап
 7. Даниела Паскалева Иванова - Старши учител в начален етап
 8. Даниела Видева Тенева - Старши учител в начален етап
 9. Антоанета Раденкова Големджиева - Старши учител в начален етап
 10. Мариана Йорданова Щерева - Старши учител в начален етап
 11. Красимира Делева Маринова - Старши учител в прогимназиален етап по БЕЛ, Изобразително изкуство, Музика
 12. Росица Кирилова Христова - Старши учител в прогимназиален етап по БЕЛ, Английски език
 13. Мария Георгиева Стоянова - Старши учител в прогимназиален етап по Математика, Физика, ИТ, Технологии
 14. Дамян Иванов Иванов - Старши учител в прогимназиален етап по Биология, Химия, Човекът и природата, ФВС
 15. Александър Иванов Некезов - Старши учител в прогимназиален етап по ФВС
 16. Бинка Личева Митрева – Старши учител в група за ЦДО в начален етап
 17. Венцислав Димитров Филипов - Старши учител в група за ЦДОв начален етап
 18. Марин Кръстев Кирев – учител в група за ЦДО в прогимназиален етап
 19. Валерия Пеева Делчева - старши учител в група за ЦДО в прогимнациален етап
 20. Здравка Милкова Петрова - старши учител в група за ЦДО в прогимназиален етап
 21. Саша Любомирова Петрова - старши учител в група на ЦДО в прогимназиален етап

 

 

 

Сподели: