Сряда 17, Август 2022г.

Учебна база

Днес ОУ "Любен Каравелов" с. Узунджово е най-голямото селско училище в региона със своите близо 300 ученика, обучаващи се от Подготвителна група до 8-ми клас. Училището разплага с богата база от добре обзаведени 9 класни стаи, 7 кабинета, физкултурен салон, стол и библиотека с над 10000 тома. Обучението от ПГ до 8 клас е едносменно - преди обяд. След обяд функционират: Групи в ЦДО /Полуинтернатните групи/ - 9 групи - 5 в начален етап и 4 в прогимназиален етап. Учениците участват с желание в:
Спортна група по "Футбол"
Вокална група
Клуб „Литературна среща”
Клуб „Култура и театър”
Клуб „Краезнание”
Клуб „Празници”

Клуб ,,Операторско майсторство".

В обзаведена и озвучена Актова зала учениците от ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково честват своите празници. Училището разполага с представителна зала "Европа", в която се провеждат обучения, обсъждания, дискусии. В Музея на учебното дело е събрана историята на училището. В обзаведена специално Зала за занимания по интереси учениците участват активно ежедневно.

Педагогическият колектив се състои от млади и амбициозни 19 преподаватели и 9 възпитатели, които поддържат на ниво традициите и просветителския дух на училището, осъзнали смисъла на учителската професия. В своята работа училищният екип се стреми да повиши авторитета на училището чрез постигане на по-високи резултати в учебната дейност, разработване на проекти, включване в обществената дейност на селото, проявявайки уважение към проблемите на учениците и родителите и търсейки начин за тяхното решаване, издигайки на преден план и личния пример на учителя, неговото непрекъснато образование и квалификация.

За чисто и подредено училище, за осигуряване на спокойна и уютна обстановка за провеждане на учебните часове се грижи непедагогически състав от 9 души.

Сподели: