Неделя 03, Март 2024г.

История на училището

Узунджово е едно от селата с дълбоки исторически корени и богати традиции в своето развитие.Тук от 1594г. се е провеждал известният по цяла Европа, Персия и Индия 40-дневен Узунджовски панаир.На този панаир са идвали да купуват оръжие такива известни, останали дълбоко в народната памет люде, като Васил Левски и Ангел Воивода!

Първото българско училище в селото се открива в къщата на Иванджиковци през 1851г.През 1852г. Александър Екзарх изпраща на училището учебници, което създава условия за по-добра работа.

През 1857г. е построена църква с две стаи за училище, а през 1864г. узунджовци си построили специална сграда за училище на два етажа.Тук, в това училище през 1875г., учителят Недю Жеков от Стара Загора, който учителствал в Узунджово въвежда звучната метода и "Рибния буквар" на д-р Петър Берон.

През 1891г. е построена нова училищна сграда, в която децата се обучават до 1975г.Днес тази сграда всички я наричат "Старото училище" и говорят с умиление за нея.

Новото училище: Днешното училище отваря врати на 1 януари 1975г., построено с изключителната помощ и съдействие на патриотът-общественик Пандо Ванчев, на когото узунджовци са изключително признателни.То е най-уреденото селско училище в региона, разположено върху 20 декара площ.Четириетажната сграда, просторните и добре оборудвани кабинети по всички предмети, физкултурният салон и библиотеката с читалня, а днес вече и два модерни компютърни кабинети, създават условия за ползотворен творчески процес и за учители, и за ученици.

От 1981/82 г. в училището се въвежда експериментално обучение по системата на сдвоените часове на акад.Гранкин, който лично посещава училището през 1989г. за наблюдение и среща с колектива.Със Заповед номер:РД-14-4/1984г. на МНП училището се определя за базово към Института за усъвършенстване на учителите - Стара Загора с научен ръководител Панто Кордов.По експеримента на сдвоените часове в целодневната организация на обучение училището работи до учебната 1991/92 г.През учебната 1999/2000 г. училището работи по проекта "Училище за всеки".През учебната 2006/2007г. работихме съвместно със сдружение "Шанс и закрила" по две програми - "Сладкодумко" и "Силни без насилие". През уч.2008/2009 и 2009/2010 г. работим съвместно с НПО „Амалипе” чрез СИП „Фолклор на етносите  ромски фолклор” в две групи  в начален и прогимназиален етап. През уч.2008/2009 г. училището ни участва като партньор по проекта на РИО „Ще ти разкажа за себе си”, който завърши в издаване на сборник. През уч.2007/2008 и уч.2008/2009 г. училището ни работи като учител по английски език Джоузеф Андрюс  доброволец от Корпуса на мира на САЩ в България.

Сподели: